فرشته قمی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: فرشته قمی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: f g h o m i @ y a h o o . c o m
تلفن: 09121578501
آدرس: نوشهر میدان لتینگان جنب پارک نگین دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی محیط زیست
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1393
کارشناسی ارشد
مهندسی محیط زیست - منابع آب
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1387

مقالات علمی 3 مقاله

Title
Authors
Publication Date
بررسی حذف فلوراید از محلول آبی بوسیله خاک نسوز
فرشته قمی اویلی
9/10/2005
Conference
هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقایسه مدل های نرم افزاری مهم برای شبیه سازی پهنه بندی سیل جهت انتخاب مدل بهینه
فرشته قمی اویلی
6/8/2015
Conference
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی آب
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نانو فیلتراسیون پساب ثانویه برای استفاده مجدد از فاضلاب در صنعت نساجی
فرشته قمی اویلی
7/22/2015
Conference
کنفرانس بین المللی معماری ،عمران و شهر سازی در آغاز هزاره سوم
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 3 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مسوول آزمایشگاه آب و فاضلاب
اداره آب و فاضلاب روستایی نوشهر
مرداد 1386
اردیبهشت 1387
مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای
شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن و عباس آباد
مرداد 1387
دی 1391
مدرس آموزشگاه بهورزی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر
دی 1391
آبان 1393

جوایز و افتخارات 3 عنوان

عنوان
سال
رتبه اول در مقطع کاردانی
1381
رتبه دوم در مقطع کارشناسی
1384
رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
1388

مقالات در نشریات 3 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
شبیه سازی پهنه بندی سیل با استفاده از مدل HEC- RAS
مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی چالوس
1389
1
105
Arsenic transport and transformation modelling in soil columns and ground water
AYER/ISI
1393
2
135
Arsenic transport in soil columns and ground water
Advances in Environmental Biology/ ISI
1393
2
1